از کجا بفهمیم احساساتی که بررسی می کنیم عاطفه دفاعی یا احساسات واقعی هستند؟

جان فریدریکسون(جلسه درمانی)

وقتی در مورد احساسات سوال می پرسید ،اگر اضطراب و دفاعهارا ایجاد کرد،احساسات صحیح و واقعی است و اگر اضطراب دفاع را ایجاد نکرد عاطفه دفاعی است.

وقتی که به طور مثال بیمار از خشمش به پدرش می گوید و اشک می ریزد و غمگین می شود ،ابتدا از این دفاعها حرف می زنیم وسپس می پرسیم :زیر این دفاعها چه احساسی به من داری؟

چرا با این که خشم به پدرش بوده و دفاع در مقابل این خشم ،ما از احساس بیمار نسبت به خودمان سوال می پرسیم؟

وقتی که بیمار خشمش را در جلوی خشم درمانگر توصیف می کند (خشم به پدر) در نتیجه نسبت به بقیه افراد زندگیش،به درمانگر صمیمی تر شده است،این احساساتی را نسبت به درمانگر ایجاد می کند و برخی بیماران به وسیله سرکوب 

کردن احساسات با حمله به خود از درمانگر در مقابل خشمشان به وی ،محافظت می کنند.

وقتی با بیماران خیلی مقاوم کار می کنید حرفهایی است که:

تعارض در زندگی ما وجود دارد،تعارضات زیادی درونمان داریم تعارضات ما با دیگران است.من و همسرم همیشه خواسته های متفاوتی داریم ما مردم متفاوتی هستیم که همیشه در رابطه مان خواسته های متفاوتی داریم.

شکلهای ساده و دلپذیر ارتباط بدون تعارض را جستجو می کنیم و سپس برای بدست اوردن شکلهای هم جوشی که وجود ندارد شکست می خوریم.

آیا من ارزو دارم همه با من توافق داشته باشند ؟بله

آیا این اتفاق می افتد؟خیر این منفی است اما برای رشد کردن من،این مثبت است(تعارض).این همیشه برای من خوب است که یادگیری در مورد دیگران را حفظ کنم. همسرم من نیست تشخیص و رو به رو شدن با اینکه من او نیستم مسیر عشق است و این مسیر عشق نشان دهنده مرگ تدریجی خود شیفتگی من است.

ما خواسته های قوی در جهان داریم که هرگز وجود ندارد ،یکی زندگی بدون تعارض که همه در یک مسیر باشند و با یکدیگر هیچ تعارضی نداشته باشند.

خواسته ما برای منفی نبودن از دیگران ،نشان دهنده گرایش منفی عمیقی نسبت به واقعیت می باشد.

اشکهای لذت

وقتی شما به من اجازه می دهید که عاشق شما باشم ،بخش هایی از شما می میرد،شاید این بخش نفرت از خود  باشد.ممکن است آن بخش مرور کردن خود باشد ممکن است این بخشی از ادراک کردن خودمان برای بی ارزشی باشد اما  خود اشتباه باید بمیرد و عشق رسوخ کند تا قسمتهای واقعی زیرین خود را لمس کنید هر ظاهری،هر تصویری دروغی ،هر دفاعی باید توسط عشق بمیرد تا خودتان را لمس کنید.روش هایی که در گذشته به ما امنیت می دادند در بزرگسالی موجب تنهایی ما می شوند و این استراتژیها بوسیله عشق باید بمیرد ،تا شما خودتان را لمس کنید .

وقتی که بیمار میبیند که دارد به خودش حمله می کند اما باز هم این کا را انجام می دهد ،دفاعهایش  هستند وقتی که او به خودش حمله نمی کند ،تصور می کند که همسرش بواسطه ترک کردن او به وی حمله میکند (فرافکنی سوپر ایگو)یا درمانگر او را قضاوت می کند (فرافکنی سوپر ایگو).بنابراین او ادعا می کند که همسرش نسبت به وی سرد شده است ما ای را نمی دونیم اما،مطمئن هستیم که او بدلیل حمله به خود ،خودش را طرد میکند.

او قضاوت خودش را بر روی درمانگر فرافکنی میکند و سپس بدلیل قضاوت کننده دیدن درمانگر از درمانگر عصبانی می شود.بنابراین او تهدید به خود کشی می کند تا درمانگر را فلج کند (کارهای درمانگر را)و کنترل جلسه را به دست بگیرد .سپس همانطور که سوپر ایگوی بیمار ،وی را رنج می دهد او درمانگر را رنج می دهد.

احساسات مخلوط بوبژه خشم ،اضطراب،دفاعهای حمله به خود را باید به خاطر بسپارید

درمانگر:متوجه شدید که هین الان چطور از خودتان انتقاد کردید؟ این می تواند شما را افسرده کند اگر به خودتان صدمه نزنید چه احساسی دارید؟

وقتی که بیمار احساسات پیچیده ای را نسبت به شما تجربه میکند ،او با انتقاد از خودش از شما حمایت می کند.این دفاع را شناسایی کنید سپس از او بخواهید تا با احساسش نسبت به شما رو به رو شود سپس خشمش را به سمت شما هدایت کند ،به جای اینکه آنرا به سمت خودش برگرداند .

بیمار:شما مرا بیرون خواهید انداخت؟

درمانگر:برای این حرفتان چه دلیلی دارید؟

وقتی که او متوجه شد دلیلی برای این حرفش ندارد بگویید وقتی می بینم که افکاری وجود دارد که من شما را بیرون می اندازم اما هیچ دلیلی برای آن ندارید در واقع میبینم که شما سعی می کنید که به وسیله خود کشی کردن خودتان را از درمان به بیرون پرت کنید در زیر این افکار چه احساساتی نسبت به من دارید؟

به محض اینکه بیمار با خشمش رو به رو شد دیگر نیازی ندارد که آنرا بر روی دیگران فرافکنی کند وقتی که او بتواند بطور عمیق احساس خشم را حس کند کاملا نیاز وی برای فرافکنی از بین می رود .

او خشم را بر روی همسر و درمانگرش فرافکنی می کند (همسرم سرد است)در واقع او به شدت نسبت به خودش سرد است .به محض اینکه او سوپرایگوی سرد و منفورش را باهمسرش معادل بداند دیگر نمی گوید که همسرش می خواهد به او خیانت کند.او از همسرش اجتناب می کند تا از فرافکنی که بر روی او انداخته اجتناب کند.

مترجم:استاد سید اسماعیل هاشمی

Let’s block ads! (Why?)

خودتان را مهمان تغذیه ای لذت بخش کنید

خوردن غذا مسئله ای فراتر از چشیدن آن است.هنگام صرف غذا سعی کنید تمام حواس پنج گانه خود را به کار بگیرید.آرام بخورید،غذا را مزمزه کنید و به مزه ها،بافت ها و بوهای متفاوتی که در آن ها هست،توجه کنید.

رابطه غذا،ذهن و بدن

غذاهای مختلف می توانند از طریق آزاد سازی نوعی ماده شیمیایی در مغز ،به نام انتقال دهنده های عصبی تا حدی مثل دارویی ضعیف عمل کنند،برای مثال ،مواد پروتئین دار،نوعی مواد شیمیایی آزاد می کنند که باعث بیداری و سر حالی و سرشار بودن از انرژی روانی می شوند.هیدرات کربن و غذاهای چرب ،باعث آرام شدن،بی حال شدن و سست و خواب آلودشدن ما می شوند.

لذت از غذا به جذب آن کمک می کند

لذت بردن از غذا می تواند ارزش غذایی آن را افزایش دهد.مطالعات انجام شده در کشور سوئد نشان داده است که جذب آهن در افرادی که ارائه غذایشان جذاب و مجلل بوده است ،از کسانی که همان غذا را به صورت چرخ شده و با قیافه ای نه چندان لذت بخش میل کرده اند ،بیشتر بوده است.در ادامه مطالعه به یک گروه تایلندی غذای سوئدی و به یک گروه سوئدی،غذای تایلندی داده شد.هیچ یک از غذا رضایت نداشتند و این باعث جذب کم آهن در مقایسه با حالتی شد که جای غذای دو گروه  عوض شد و غذای محبوب خودشان را خوردند.

مزه دار و لذیذ بودن غذا موثر است

ذر یک تحقیق ،محقق موفق شد که با بالا بردن کیفیت طعم و مزه غذا ،سرعت کاهش وزن و رضایت افراد را افزایش دهد.او افراد را به سه گروه تقسیم کرد .گروه اول،غذاهای معمولی کم کالری و گروه دوم همان غذاها را با افزودن طعم دهنده های بدون  کالری خوردند .گروه سوم قبل از هر وعده غذایی معمولی،مقدار کمی شکلات یا وانیل روی زبان خود اسپری کردند.نتیجه این که گروه دوم و سوم که طعم غذای بهتری را چشیده بودند ،کاهش وزن مد نظرشان بهتر بر آورده شد و کلا هم نظرشان به این تجربه بهتر بود و خوشحال تر از گروه اول بودند.

مقداری غذای تند برای شما خوب است

فلفل چیلی که اغلب افراد به دلیل طعم تند آتشینش از آن لذت می برند،مانند شلاقی سلامتی بخش عمل می کند.ادویه جاتی مثل فلفل ،غذا را بدون افزایش چربی یا میزان کالری،مزه دار تر و در نتیجه لذت بخش تر می کنند.عنصر فعال موجود در فلفل چیلی فواید زیادی دارد .این عنصر به رفع گرفتگی های ناشی از سرماخوردگی ،سوزاندن کالری های اضافه در بدن ،رقیق کردن خون و در نتیجه ،کمک به جلوگیری از حملات قلبی،پایین آوردن کلسترول،جلوگیری از برخی سرطان ها و ترشح اندورفین که موجب سرحال شدن است،قادر است.البته در بعضی افراد ،مشکلات معده و دستگاه گوارش با استفاده از بعضی ادویه جات افزایش پیدا می کند.سپس قبل از مصرف با پزشک خود در میان بگذارید.

خوردن سیر هم برای شما خیلی خوب است

علاقه مندان به سیر باید خوش حال باشند،چون این (گل رز بد بو)فوایدش فراتر از طعم دادن به غذا و شناسایی دوستان واقعی است.چندین تحقیق به این موضوع اشاره دارد که سیر ممکن است تا حدی میزان کلسترول نامطلوب را کاهش دهد و میزان کلسرول فشار خون را پایین آورد.هم چنین می تواند احتمال ابتلا به سرطان را پایین آورد و سیستم ایمنی بدن را تقویت کند.

گردآورنده:صدیقه (مینا)قاسمی 

Let’s block ads! (Why?)

HYSTERIA(تخصصی)

جان فریدریکسون(جلسه درمانی)

من با بیماری کار می کنم که دارای ویژگی های شخصیتی هیستریونیک می باشد.او به سادگی اشک می ریزد اما هیجاناتش خیلی کم و زود گذر است.در گذشته او از بدن و هیجاناتش غفلت می کرده است،من از او خواستم به جای اینکه هیجاناتش را تخلیه کند هیجاناتش را ببیند اما حالت صورت و رفتارهای بدنش مقداری شهوانی بود.

گرچه روانکاو های اولیه آن را به هیستریا مربوط می دانستند،از آن موقع تا به حال مقاله های کلاسیک آن را هیستریک  فرافکنی کرده بودند اما متوجه شدیم که این سبک شخصیتی یا باید درون دسته نوروفیدبک یا ساختار شخصیتی قرار گیرد.در ارزیابی این بیماران همیشه مشخص کنید که فرد از چه دفاعهایی استفاده می کند.

در ISTDP مشکلات و احساسات او را بررسی کرده و کشف میکنیم که مسیر اضطرابش چگونه تغییر می کندو مشخص میکنیم که او از کدام سیستم دفاعی  استفاده میکند:

جداسازی عاطفی

واپس رانی

فرافکنی

اگر او در شکل اولیه مقاومتش از واپس رانی یا فرافکنی استفاده نماید ، دفاع هایش را بازسازی می کنیم تا قادر شود که بطور ثابتی از جداسازی عاطفی استفاده نماید.

واقیت این بیمار این می باشد که به آسانی اشکهایش جاری می شوند و مشکلات فیزیکی بیان می کنند که شکل اولیه مقاومت او واپس رانی می باشد.وقتی که او شروع به اشک ریختن می کند،استفاده او از واپس رانی بررسی می گردد.

بیمار:اشک می ریزد

درمانگر:متوجه شدید اید که چگونه اشکها می آیند؟

بیمار:بله

درمانگر:در زیر اشکهایتان اینجا چه احساسی به من دارید؟آیا متوجه احساسی اینجا به من هستید،اگر ما به زیر اشکها نگاهی بیندازیم

این مداخله واپس رانی را مرور کرده و مسیر بیرونی خشم را ایجاد می کند که مانع افسردگی وی می گردد. وقتی که این مداخله به طور سیستماتیکی انجام گردد  به کاهش نشانه های فیزیکی بیمار کمک خواهد کرد.

او به جای اینکه اتحاد مناسبی برقرار نماید با شما نقش بازی می کند.

این مانع اتحاد درمانی سالم می گردد.

درمانگر:من متوجه هستم که به نوعی دارید اینجا با من نقش بازی می کنید آیا متوجه آن هستید؟

بیمار:من اینطوری هستم(همانند سازی با مقاومت)

درمانگر:شما اینجوری نیستید این طور که شما خودتونو به من نشون می دید 

بیمار:من چه جوری هستم؟(همانند سازی)

درمانگر:مشکل این است که این احساس واقعی شما نیست ،این احساسات کاذب شما نسبت به من هست من نمی گم که شما کاذب هستید ،شما واقعی هستید اما شما تصویری از خودتان می سازید که احساساتی کاذب می باشد و این مانع یک رابطه واقعی بین ما می شود

چه احساساتی اینجا نسبت به من دارید که منجر می شود به اینکه مانع کاذب را بین ما ایجاد کنید؟

چه احساساتی اینجا نسبت به من دارید؟

همیشه مقاومت انتقال ایجاد شده را بررسی نمایید که بیمار بعنوان مانعی بر علیه نزدیکی هیجانی استفاده می نماید،این مانعی است که او نسبت به هر کسی از آن استفاده میکندو این مانع موجب می شود که او در ارتباطاتش تنها بماند

وقتی که او به روشهای شهوت آمیزی اغوا میکند ساکت باقی نمانید این مقاومت انتقال می باشد گر چه توضیح آن درمانگران را مضطرب می کند ،بیمار باید باز خورد واقع گرایانه ای از خودش داشته باشد.

بیمار:به روش اغوا گرانه ای بدنش را نوازش می کند(برون ریزی)

درمانگر:متوجه هستید که چگونه بدنتان را نوازش می دهید؟

بیمار:من بدنم را دوست دارم(همانند سازی با دفاع)

درمانگر:متوجه هستید که اینجا جلوی من چگونه بدنتان را نوازش می کنید؟

بیمار:دکتر آیا با آن مشکلی دارید؟(فرافکنی)

درمانگر:ما باید از شما بپرسیم چرا با این روش درمانتان را خراب می کنید؟

این مانعی است که شما بین ما ایجاد می کنید

بیمار:این چیزی نیست که همه مردها می خواهند؟

درمانگر:اینجا چه احساسی نسبت به من دارید که دیوار اغواگری را ایجاد می کنید؟

این بیمار نوعی بازی را ایجاد کرد که درمانگر آن را مسدود نمود ،سپس شما باید بررسی کنید که زیر این رفتار چه احساسی طراحی شده که خارج از هوشیاری قرار دارد؟

وقتی شروع به کشف احساسات متوقف شده می کنید ،اغلب بیماران مانعی با شما ایجاد می کنند .شروع کنید به توصیف روشهایی که او از شما فاصله می گیرد و سپس از احساساتشان نسبت به خودتان بپرسید،که بازی آنها این احساسات را خنثی می کند.

مترجم:استاد سید اسماعیل هاشمی

Let’s block ads! (Why?)

از فعالیت جسمی لذت ببریم

تغییری که در خلال قرن ها در سبک زندگی ما رخ داده است،یعنی افزایش کم تحرکی،بی هزینه نیست.در آمریکا علت بیش از ۲۵۰۰۰۰ مرگ در سال،۱۲ درصد کل مرگ و میر ،به کمبود فعالیت جسمی منظم در زندگی افراد باز می گردد و این عدد با درصد مرگ و میر بر اثر کشیدن سیگار،بیماری فشار خون و کلسترول بالا،مقاسیه شدنی است.

هیچ وقت برای شروع دیر نیست

متخصص امراض دوران پیری اهل ماساچوست ،گروهی ۱۰ نفره از سالمندان ۸۶تا۹۶ سال را به وزنه زدن تشویق کرد.آن ها سه بار در هفته ،بین ۱۰تا۲۰ دقیقه وزنه هایی را به سبکی پنج پاند(تقریبا ۲/۵ کیلو گرم)،بلند کردند.پس از گذشت هشت هفته ،قدرت بدنی آن ها به طور متوسط دو برابر شد.دو نفر دیگر به عصاهای خود نیاز داشتند و یک نفر موفق شد،برای اولین بار از صندلی خود بلند شود

ورزش در کاهش اضطراب و افسردگی موثر است

بیشتر آزمایش هایی که بر افراد مختلف انجام شده است ،نشان داده که فعالیت جسمی باعث بهبود حال و هوا و مدیریت بهتر اضطراب و افسردگی و استرس می شود.دیدن اولین علایم تغییر ،چندان زحمتی ندارد.صرف اوقاتی کوتاه برای فعالیت های جسمی نرم و ساده،از جدیت مشکلات می کاهد،هم چنین می تواند باعث تقویت خوش بینی و اعتماد به نفس و اطمینان شود و حس کنترل بهتری را در افراد ایجاد کند.

ورزش و تحرک می تواند دریچه ای برای تخلیه تنش های مازاد باشد و راهی سالم برای تخلیه خشم و اضطراب ما.به نظر می رسد که ورزش به راحتی سر راه نفوذ استرس،مانع ایجاد می کند.هنگامی که مشکلی جدی پیش می آید یا توهین به کسی در میان است ،افرادی که به طور منظم ورزش می کنند ،انقباض عضلانی کمتری دارند و کمتر مضطرب می شوند و فشار خونشان کمتر از بقیه افراد افزایش می یابد.اگر چه افرادی که بیش از بقیه زیر فشار انواع استرس هستند،بیشتر به بیماری دچار می شوند،ورزش منظم حلقه تکرار شونده استرس بیماری را می شکند.

برای آن دسته از افراد که زندگی شان در خطر بیماری جدی است ،ورزش منظم استراتژی خوبی برای کنار آمدن با بیماری است

در پژوهشی ،با شروع ورزش منظم در بیماران مبتلا به HIV،احساس اضطراب و افسردگی کمتری دیده شد،هم چنین سیستم دفاعی بدنشان قوی تر گردید،در واقع ورزش ،بر خلق و عملکرد سیستم دفاعی،به اندازه دوره های مدیریت استرس موثر بود .

به نظر می رسد که ورزش تاثیری آرام بخش داشته و فایده اش برای کاهش اضطراب،از استراحت و داروهای ضد اضطراب نیز بیشتر بوده است.هم چنین ورزش اثر گذاری سریع دارد ،یعنی>پس از گذشت پنج تا ده دقیقه از انجام تمرین های ورزشی ایروبیک ،احساسات اضطرابی ،به طرز شگفت انگیزی کاهش یافته و تاثیر آن نیز بیش از چهار ساعت ماندگار بوده است.

فعالیت جسمی منظم ،در طول روز می تواند برای کاهش اضطراب مزمن موثر باشد.در حقیقت تحرک جسمی ،تاثیری ماندگار تر از صرف همان مقدار وقت برای استراحت و حتی تمرین های تمدد اعصاب دارد.

جالب این که ورزش سخت و طاقت فرسا برای بذست آوردن فواید ضد اضطراب ضروری نیست .تحقیقات نشان داده است که فعالیت که فعالیت های آرام  و سبک جسمی مثل دو سه کیلومتر پیاده روی،کار با وزنه های سبک باشگاهی ،نرمش و کشش و تمرین های تمدد اعصاب به اندازه دویدن به کاهش اضطراب کمک می کند.

ورزش باعث بهبود روحیه ما می شود

ورزش می تواند به درمان افسردگی کمکی شایان توجه کند.عده ای که با افسردگی با شدت کم تا متوسط دست و پنجه نرم می کردند،به دو گروه تقسیم شدند.گروه اول پیاده روی کردند و گروه دوم روان درمانی شدند.ظرف یک هفته ،گروه پر تحرک گزارش دادند که تقریبا حالشان خوب شده است و این تاثیرات در این مدت کوتاه،در هر دو گروه تقریبا یکسان بوده است.پس از گذشت یک سال ،گروه پر تحرک کاملا افسردگی را پشت سر گذاشتند،در حالی که گروه دیگر به مراجعه مجدد نیاز پیدا کردند.

پژوهشی برای پیگیری وضع بیماران افسرده،نتایجی مشابه دیده شده است.در سه گروهی که به ترتیب با ورزش و مراقبه و روان درمانی ،درمان شده بودند،دو گروه اول،نتایج ماندگارتری نشان دادند.گروه سوم که فقط روان درمانی شده بودند،پس از گذشت ۹ ماه مجددا دچار افسردگی شدند.فعالیت جسمی منظم ،در جلوگیری از تکرار و بازگشت افسردگی موثر است.

ورزش چگونه خلقمان را بهتر می کند؟

چگونه است که فعالیتی جسمی باعث این جادوهای روانی می شود؟دانستن اتفاقاتی که از نظر تغییرات شیمیایی در بدن و مغز رخ می دهد ،می تواند به توضیح تاثیرات روانی مطلوب ورزش کمک کند.

برای بهبودسلامت روان،تندرستی حاصل از ورزش الزامی نیست.برخی منفع روانی ورزش،بیشتر به دلیل ایجاد انتظارات مثبتی است که تغییرات فیزیولوژیکی پدید می آورد.تحقیق گسترده زیر موضوع را روشن تر می کند.

زنان و مردان سالم به دو گروه الف و ب تقسیم شدند.هر دو گروه سه روز در هفته،به مدت ۱۰هفته،زیر نظر متخصصان ،با برنامه ای مشخص به فعالیت هایی مثل دیویدن ،ایروبیک ،رقص،بازی های درون آب و فوتبال مشغول شدند.هر دو گروه،معلمانی مشترک و پرشور و نشاط داشتند.با این تفاوت که به گروه الف مرتبا گوشزد می شد که هدف برنامه شان هم افزایش توان و سلامت جسمی و هم شادی و نشاط و سلامت روانی است .مربی ها بر انتظارات مثبت تاکید بسیاری داشتند و شرکت کنندگان را به دقت در تغییرات و پیشرفت هایشان در زمینه احساسات و تغییر روحیه و نیز ثبت تاثیر آن تشویق می کردند.گروه ب به سمتی هدایت شد که از تحقیق تنها،انتظارپیشرفت فیزیکی داشته باشند.

میزان لذتی که دو گروه بردند و فوایدی که از منظر تندرستی احساس کردند ،یکسان گزارش شد.هر دو گروه شرکت در این برنامه را به دوستان خود پیشنهاد کردندو از آن بسیار راضی بودند .تنها فرق اساسی بین دو گروه این بود که شرکت کنندگان گروه الف احساس اعتماد به نفس ،شادی،نشاط و سرحالی بیشتری از گروه ب داشتند .این بدان معنی است که بعضی از مزایای روانی ورزش بیشتر مربوط به انتظاری احساسی است که در ما ایجاد می شود.

به تغییرات وجودیتان دقت کنید.همواره در پی تغییرات مثبت در خلق و میزان شادابی خود باشید و از آن ها لذت ببرید،چه در حین و چه بعد از تمام شدن ورزش.

گردآورنده:صدیقه(مینا)قاسمی

Let’s block ads! (Why?)

آزار جنسی در محل کار؛ ۶ نشانه‌ای که خانم‌ها برای تشخیص این معضل باید بدانند

گاهی‌ اوقات تشخیص تفاوت بین آزار جنسی و رفتارهای عادی و بی‌منظور در محل کار دشوار می‌شود. آزار جنسی در محل کار به‌شکل درخواست‌ها، حرف‌ها و برخوردهایی بروز می‌یابد که محتوای جنسی دارند و برای طرف مقابل ناخوشایند و آزاردهنده هستند. در بیشتر مواقع نیز مرز میان آنها و سوءتفاهم‌ها خیلی مشخص نیست. در بعضی […]

نوشته آزار جنسی در محل کار؛ ۶ نشانه‌ای که خانم‌ها برای تشخیص این معضل باید بدانند اولین بار در چطور پدیدار شد.

غلبه بر ناامیدی از زندگی؛ داستان افراد موفقی که امیدشان را از دست نداده‌اند

ناامیدی، حسی است که می‌تواند زندگی شما را فلج کند. وقتی ناامید هستید، برای هیچ کار و هدف جدیدی، انرژی و انگیزه ندارید و حتی ممکن است فرصت‌هایی را که سر راه‌تان قرار می‌گیرد نیز ازدست بدهید. معمولا حس ناامیدی هنگامی ایجاد می‌شود که فرد در دست‌یابی به آرزو و خواسته‌اش ناکام می‌ماند یا در […]

نوشته غلبه بر ناامیدی از زندگی؛ داستان افراد موفقی که امیدشان را از دست نداده‌اند اولین بار در چطور پدیدار شد.

آیا می‌توان به نتایج آزمون تیپ های شخصیتی MBTI اعتماد کرد؟

INFP، ESTJ، IFSP. نه!! اینها کدهای رمزی سازمان جاسوسی آمریکا نیستند. این مجموعه‌های چهار حرفی، نشانگر ۱۶ تیپ‌ شخصیتی هستند که اگر آزمون شخصیتی MBTI را بدهید، یکی از آنها را به‌عنوان نتیجه تست به شما تحویل خواهد شد. هدف این آزمون خودسنجی، این بوده که ۴ مدل صفت شخصیتی را در شما مشخص کند: […]

نوشته آیا می‌توان به نتایج آزمون تیپ های شخصیتی MBTI اعتماد کرد؟ اولین بار در چطور پدیدار شد.

اختلال شخصیت دوری گزین یا اجتنابی، علائم و پیامدهای اجتماعی آن

اختلال شخصیت دوری گزین یا اجتنابی یکی از انواع اختلالات شخصیتی و نوعی بیماری روانی است که مانع برقراری روابط اجتماعی سالم می‌شود. مبتلایان به اختلال شخصیتی دوری گزین علی‌رغم تمایل به برقراری روابط اجتماعی، قادر به معاشرت با دیگران و حفظ روابط بین‌فردی نیستند. درادامه با ما همراه باشید تا با علائم و راهکارهای […]

نوشته اختلال شخصیت دوری گزین یا اجتنابی، علائم و پیامدهای اجتماعی آن اولین بار در چطور پدیدار شد.

اختلال شخصیت نمایشی یا هیستریونیک؛ علائم، علل، تشخیص و درمان

اختلال شخصیت نمایشی یا هیستریونیک یکی از مجموعه شرایطی است که اختلالات شخصیتی «خوشه ‌B» یا «دراماتیک» نامیده می‌شوند. کسانی که به این اختلالات شخصیتی مبتلا هستند، احساسات شدید و ناپایدار و تصویر تحریف‌شده‌ای از خود دارند. خودباوری این افراد به تأیید دیگران وابسته است و از ارزش‌دادن به خود نشئت نمی‌گیرد. این افراد به‌شدت […]

نوشته اختلال شخصیت نمایشی یا هیستریونیک؛ علائم، علل، تشخیص و درمان اولین بار در چطور پدیدار شد.

تست سادیسم؛ ۹ سؤال برای تشخیص میزان سادیستیک بودن یک نفر

طبیعتِ زبان علمی به نحوی نیست که بتواند برای‌تان تعیین کند که آیا اطرافیان‌تان افرادی خوب هستند یا شیطان‌صفت، اما علم راه خود را برای تشخیص فردی که از آزار دادن شما لذت می‌برد یافته است. آزمون ارزیابی سادیسم یا آزارگری (تست سادیسم) موضوعی است که در این نوشته به آن می‌پردازیم. در مطالعات و […]

نوشته تست سادیسم؛ ۹ سؤال برای تشخیص میزان سادیستیک بودن یک نفر اولین بار در چطور پدیدار شد.